SC GRAND

ผู้รับเหมา หรือ บริษัทรับสร้างบ้าน ? เลือกให้ดีเมื่อต้องสร้างบ้าน

บ้านเป็นสิ่งปลูกสร้างที่ใช้งบประมาณค่อนข้างสูง และเป็นทรัพย์สินที่อยู่กับเจ้าของเป็นเวลานาน การสร้างบ้านสักหนึ่งหลัง จึงต้องใช้ความละเอียดรอบคอบ ตั้งแต่ขั้นตอนวางแผนงบประมาณที่จะใช้ในการออกแบบ การก่อสร้าง ไปจนถึงการตกแต่ง และอีกหนึ่งปัจจัยที่มองข้ามไม่ได้ก็คือ การเลือกผู้รับเหมา หรือบริษัทรับสร้างบ้าน แล้วผู้รับเหมากับบริษัทรับสร้างบ้านต่างกันอย่างไร?

การว่าจ้างผู้รับเหมา

การว่าจ้างผู้รับเหมาเป็นระบบ “ออกแบบ→ประมูล→ก่อสร้าง” โดยเจ้าของบ้านต้องทำการว่าจ้างสถาปนิกและวิศวกร เพื่อทำการออกแบบ เขียนแบบก่อสร้าง และดำเนินการขออนุญาตก่อสร้าง หลังจากนั้นจึงนำแบบที่ได้ไปให้ผู้รับเหมาหลายรายทำการประเมินราคา ก่อนจะเสนอราคารับเหมาก่อสร้างกลับมาให้เจ้าของบ้าน ซึ่งเจ้าของบ้านจะต้องตัดสินใจเลือกผู้รับเหมาด้วยตนเอง โดยพิจารณาจากราคาที่เจ้าของบ้านรับได้ และความน่าเชื่อถือของผู้รับเหมาก่อสร้าง

ข้อดีในการว่าจ้างผู้รับเหมาก่อสร้าง

 • เจ้าของบ้านมีอำนาจในการเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างได้เอง สามารถเปรียบเทียบราคาและความน่าเชื่อถือของผู้รับเหมาแต่ละเจ้าได้
 • มีการถ่วงดุลอำนาจในการตรวจสอบระหว่างสถาปนิก วิศวกร และผู้รับเหมา
 • การแก้ไขและเปลี่ยนแปลงแบบในช่วงออกแบบสามารถทำได้ง่าย

ข้อเสียในการว่าจ้างผู้รับเหมาก่อสร้าง

 • ควบคุมระยะเวลาได้ยาก
 • งบประมาณอาจบานปลาย
 • เจอปัญหาเทคนิคในการก่อสร้างบ่อย

อย่างไรก็ตาม ข้อเสียเหล่านี้สามารถป้องกันได้ด้วยการทำสัญญาว่าจ้างกับผู้รับเหมาก่อสร้างอย่างชัดเจน มีการกำหนดระยะเวลาที่บ้านจะต้องสร้างเสร็จ และงบประมาณที่จะใช้ทั้งหมด แนะนำให้ทำสัญญาแบ่งจ่ายผู้รับเหมาก่อสร้างเป็นงวด เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้รับเหมาก่อสร้างหนีงาน และเป็นการแบ่งเบาภาระทางการเงินของเจ้าของบ้านเองด้วย ทั้งหมดนี้จะทำให้เจ้าของบ้านสามารถควบคุมระยะเวลาในการก่อสร้างและงบประมาณได้

ส่วนปัญหาเทคนิคในการก่อสร้างมักมาจากการที่สถาปนิก วิศวกรและผู้รับเหมาก่อสร้างไม่ได้ทำงานร่วมกันตั้งแต่แรก ผู้รับเหมาก่อสร้างจึงก่อสร้างบางส่วนของบ้านผิดไปจากแบบ ควรให้ผู้รับเหมาก่อสร้างได้รับรายละเอียดอย่างชัดเจนจากสถาปนิกและวิศวกร นอกจากนี้ ควรให้สถาปนิกและวิศวกรมีส่วนร่วมในการตรวจสอบความคืบหน้าของบ้านแต่ละรอบ หากเจอปัญหาระหว่างการก่อสร้าง จะทำให้สามารถสั่งแก้ได้ทันท่วงที เพราะหากเจอข้อผิดพลาดตอนที่สร้างเสร็จทั้งหมดแล้ว จะทำการแก้ไขได้ยาก

ในอีกกรณีหนึ่งที่เจอได้บ่อยก็คือ ผู้รับเหมาโกงสเปกของวัสดุและเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งเป็นการนำวัสดุและเฟอร์นิเจอร์ที่ดูคล้ายกันแต่มีราคาถูกกว่ามาใช้ โดยวัสดุนั้นๆ อาจมีคุณภาพที่ต่ำกว่าราคาที่เจ้าของบ้านจ่ายไป เป็นการอาศัยช่องโหว่ที่เจ้าของบ้านไม่ได้มีความชำนาญด้านวัสดุก่อสร้างและเฟอร์นิเจอร์ เจ้าของบ้านจึงควรปิดช่องโหว่ตรงนี้ด้วยการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญอย่างสถาปนิก และวิศวกร

ทั้งนี้ เจ้าของบ้านจะต้องแบกรับค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับว่าจ้างสถาปนิกและวิศวกรในการช่วยตรวจความเรียบร้อย

การว่าจ้างบริษัทรับสร้างบ้าน

การว่าจ้างบริษัทรับสร้างบ้าน

การว่าจ้างบริษัทรับสร้างบ้านเป็นระบบ “ออกแบบ→ก่อสร้าง” ไม่มีการประมูล เพราะบริษัทรับสร้างบ้านเป็นผู้ให้บริการออกแบบและสร้างบ้านเบ็ดเสร็จในตัว โดยบริษัทรับสร้างบ้านส่วนใหญ่มักมีแบบบ้านสำเร็จรูปมาให้เลือก ซึ่งเจ้าของบ้านสามารถปรับเปลี่ยนได้เล็กน้อย

ข้อดีในการว่าจ้างบริษัทรับสร้างบ้าน

 • ง่ายต่อการประสานงาน เพราะผู้ออกแบบและผู้ก่อสร้างเป็นบริษัทเดียวกัน
 • ควบคุมระยะเวลาการทำงานได้ดีกว่า
 • งบประมาณไม่บานปลาย

ข้อเสียในการว่าจ้างบริษัทรับสร้างบ้าน 

 • ขาดการถ่วงดุลระหว่างผู้ก่อสร้าง สถาปนิก และวิศวกร
 • มีความยืดหยุ่นน้อย

อย่างไรก็ตาม การว่าจ้างบริษัทรับสร้างบ้านควรพิจารณาที่ความน่าเชื่อถือเป็นหลัก เพราะไม่มีการแทรกแซงจากสถาปนิก หรือวิศวกรภายนอก การดำเนินงานทั้งหมดเกิดขึ้นภายในบริษัท ดังนั้นจึงต้องเลือกบริษัทที่โปร่งใสและไว้ใจได้จริงๆ

โดยการว่าจ้างผู้รับเหมาและบริษัทรับสร้างบ้านมีข้อดีและข้อเสียที่ต่างกันออกไป การว่าจ้างผู้รับเหมาถือว่าเหมาะสำหรับเจ้าของบ้านที่มีเวลาในการประสานงานระหว่างสถาปนิก วิศวกร และผู้รับเหมาก่อสร้างด้วยตนเอง ต้องการใส่ใจในทุกรายละเอียดให้ได้มากที่สุด

ส่วนการว่าจ้างบริษัทรับสร้างบ้านเหมาะสำหรับเจ้าของบ้านที่ไม่มีเวลาในการประสานงานระหว่างสถาปนิก วิศวกรและผู้รับเหมาก่อสร้าง ต้องการผู้ดำเนินงานทั้งหมดแทน เพื่อลดภาระ แต่นอกจากการเลือกบริษัทรับสร้างบ้านที่ไว้ใจได้แล้ว ควรเลือกบริษัทรับสร้างบ้านที่มีความยืดหยุ่นสูง รับฟังความต้องการของลูกค้า เพื่อให้ผลลัพธ์ออกมาตรงใจผู้อยู่อาศัยมากที่สุด

อยากสร้างบ้านกับบริษัทรับสร้างบ้านที่ไว้ใจได้ ปรึกษา SC GRAND

SC GRAND คือ บริษัทรับสร้างบ้านพร้อมราคาครบวงจร มีทีมสถาปนิกและวิศวกรผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำ มีแบบบ้านให้เลือกหลากหลาย ทั้งแบบบ้านโมเดิร์น บ้านหรู เหมาะกับที่ดินหลากหลายขนาด อีกทั้งสามารถปรับเปลี่ยนการออกแบบได้ตรงความต้องการ คำนึงถึงคุณภาพ เวลา ค่าใช้จ่าย เป็นสิ่งสำคัญ นอกจากนี้ เราได้ผสานเทคโนโลยีทันสมัยเข้ามาช่วยการยกระดับการใช้ชีวิต ด้วยการติดตั้งระบบ Intelligent Home ที่เป็นระบบบ้านอัจฉริยะ

หากต้องการติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการสร้างบ้าน สามารถติดต่อมาได้ทาง

Email: info@scgrand.co.th 

ติดต่อสอบถามได้ทางเบอร์โทร: 02-066-6663, 065-575-1555 สำหรับช่องทางออนไลน์สามารถติดตามได้ที่:Facebook, YouTube, LINE OA

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า